Sensate Blogginläggen

SEO / SEM / ORM

 

SEO / SEM / ORM - Stockbeatz Media

Sökordsoptimering och Sökordsannonsering samt rykteshantering på internet (Online reputation management) används idag av de flesta framgångsrika företag för att synas och lättare hittas bland sina konkurrenter på nätet samtidigt som det som finns om organisationen ger positiv PR. Att hamna på första sidan av sökmotorer har en jätte stor betydelse för företag och konkurrensen är stor när det kommer till populära sökord. Att satsa på annonser på sökmotorer och sociala medier kan även bidra till ökad sälj och vinst om det görs på rätt sätt.

 

För att nå framgång inom sökordsoptimering (SEO - Search Engine Optimization) krävs det en långsiktigt strategi som tar tid och energi som i slutändan lönar sig om det görs på ett korrekt vis. Det finns inga garantier och sökmotorerna ändrar spelreglerna väldigt ofta för att ingen ska kunna manipulera sökningsresultaten. Vi följer självklart sökmotorernas riktlinjer och använder oss av de teknik som anses vara legitima av i synnerhet Google som har särskilda riktlinjer i kvalitet, design och innehåll samt teknik som används för sökordsoptimering. Många oseriösa aktörer som lovar och garanterar snabba resultat använder sig av metoder som är kortsiktiga och otillåtna och som i slutändan straffas av sökmotorerna, vilket i sin tur innebär stora kostnader för de som anlitar dessa bluff-företag.

 

Vi hjälper också våra kunder med sökordsannonsering (SEM - Search Engine Marketing) vilket innebär annonser på Google eller andra sökmotorer. Vi skapar också anpassade annonser på sociala medier som Facebook, Youtube, Twitter och bloggar som når önskad målgrupp och kan mätas noggrant som möjliggör optimering och förbättring av resultaten.

 

Har du eller ditt företag ett dåligt rykte på internet? Vi kan hjälpa dig att förbättra det så att eventuella kunder och intressenter inte skräms bort av det negativa som lätt genom en sökning kan hittas på internet.

 

Kontakta oss gärna och berätta vad ni vill uppnå och vad ni har för mål så kan vi säkerligen hjälpa er.

 

 

Stockbeatz on Twitter: